là máy xay trộn phù hợp nhất để nấu ăn ở miền nam Ấn Độ