cần bao nhiêu đầu tư để bắt đầu một máy nghiền ở iran