nâng cấp thiết bị mạnh mẽ cho người khai thác Tfor