chi phí xây dựng nhà máy kẽm 1000 tpd là bao nhiêu