đã sử dụng máy sản xuất gulin blook nitơ trong nhà máy than